బుధవారం, మే 22, 2019

గవర్నర్ ఈఎస్‌ఎల్ నరసింహన్‌ను రాజ్‌భవన్‌లో కలిసిన ఇండోనేషియా కౌన్సిల్ జనరల్ ఆది సుకేందర్.